तारीख निवडा:

ऊत्पादन साखर

2023-2024 चा गळीत हंगाम 01/08/2023 रोजी सुरु झाला.
23/03/2024 अखेर 639090 मे.टन ऊसाचे गाळप झाले.
23/03/2024 अखेर 812880 क्विंट्ल साखर पोत्यांचे ऊत्पादन झाले.
सरासरी सा़खर उतारा 12.79 आहे.
सन 2023-2024 मध्ये आलेल्या ऊसासाठी एफ. आर. पी फरक बिलासह रक्कम रू. 3200/- प्रती मे.टन प्रमाणे बँकेत वर्ग केला आहे.

ऊत्पादन स्पिरीट

डिस्टिलरी चालु दिनांक 23/03/2024

#तपशीलआज(लि.)आजपर्यत (लि.)
1ई.एन.ए.0290595
2शुद्ध स्पिरीट297732682775
3अशुद्ध स्पिरीट1935260084
4एकूण31708810763
5मोलॅसिस डिस्टील्ड00
6उतारा00

साठा स्पिरीट

दिनांक 23/03/2024 अखेर


बातम्या आणि घटना

सर्व हक्क राखीव. कुंभी-कासारी सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड.