ताळेबंद पत्रक (सा़खर, आसवणी व पंप विभाग)


भाग भांडवल व देणी

#तपशील20122013201420152016
1भाग भांडवल159055280220722352284007424285474176286321440
2गंगाजळी व इतर निधी379764320431689440515352512565410816641722560
3तारण कर्ज11812012802067983232203875852819511800322906323968
4विनातारण कर्ज00000
5ठेवी5551005634283368543205364963071658155640
6चालू देणी व तरतुदी553194752970266752101134457614871984641340375424
7नफा1431334.6251966812.3752264667.2513403754245232899072

मालमत्ता व देणी

#तपशील2013201420152016
1हातातील व बँकेतील शिल्लक58873452182370864300175345873256
2गुंतवणूक298552960315669703302397833024370
3अँडव्हान्सेस व येणी278067232284512224317986536357793472
4चालू जिंदगी2094580608162455782417453667922594462464
5कायम जिंदगी1242714624194572147220052856412012740608
6अमूर्त भांडवली व अन्य खर्च22823124149271312747731399950
7नफा व तोटा खाते26881456028836438192954923187604896

Highlights of Financial Performance (in Lacs)

#तपशील2013201420152016
1एकूण उत्पन्न23752.77929687521711.43945312523999.25976562528317.490234375
2खर्च22133.13085937520074.6601562523911.2695312526167.740234375
3EBITD1619.650024414061636.7800292968887.98999786376952149.75
4व्याज व घसारा1476.751626.869995117191981.910034179692037.96997070313
5करासाठी तरतूद0000
6नफा व तरतुदी142.8999938964849.909999847412111893.92004394531111.779998779297
7नेट वर्थ2885.800048828133522.54003906251385.939941406251183.76000976563

[दिलेला] ऊस दर

#तपशील20122013201420152016
1किमान आधारभूत किंमत / टन ( एस. एम. पी.)891.669982910156912.380004882813940.599975585938962.5999755859380
2उचित व वाजवी मोबदला (एफ्.आर्.पी.) प्रती टन1571.920043945311925.349975585942519.570068359382639.600097656252685.73999023438
3ऊसाला दिलेला दर प्रती टन23102610257026402686

बातम्या आणि घटना

सर्व हक्क राखीव. कुंभी-कासारी सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड.